Vi behöver ditt stöd till följande

Kyrkorummet i Skellefteå har behöv av följande inventarier.

  • Altardukar (7 000 kr)
  • Kredensbord (12 000 kr)
  • Ambon (15 000 kr)
  • Fundament till Mariaskulptur (10 000 kr)
  • Sedilia 3 st. (16 200 kr)
  • Stolar till ministranter  4 st. (19 600 kr)
  • Gångmatta ca 21 löpmeter (25 000 kr)

 

Sponsorer är välkomna att sponsra valfri inventerie eller inventarier

Läs mer och donera genom att klicka på bilden nedan.

Sankta Marias kyrka, Den Sjungande Dalen, Skellefteå