Nuvarande utformning

Sankta Marias kyrka, Den Sjungande Dalen, Skellefteå

Under 2020 mottog katolska församlingen i Skellefteå besked från Trafikverket att deras S:ta Maria kapellkyrka skulle rivas till följd av utbyggnaden av norra Botniabanans nya sträckning mellan Skellefteå och Luleå. En så betydande satsning som Sankta Maria i Den Sjungande Dalen har behov av välgörare. Renovering och anpassning av kyrkorummet har redan påbörjats i händerna på många kunniga hantverkare och konsulter. Vi har alla möjlighet att bidra till denna renovering med förnyelse av kyrkoinventarier som exempelvis altaret, krucifix, möbler, korsvägen, ljusstakar, statyer, bilder, liturgiska dräkter och altarlinnen. Alla dessa föremål skall även anpassas till en större lokal.

Byggrådet etablerar nu Katolska Fundraising i stiftet med en inbjudan till givare att stödja och vara engagerade i stiftets olika satsningar. Detta är en klar och direkt fråga om gåvor till den nya satsningen i Skellefteå. Din gåva kommer att användas direkt för det arbete som redan nu är under utförande. Information om hur projektet fortskrider kommer att redovisas på websidan.

Församlingen i Skellefteå, ligger i den snabbast expanderande regionen i norra Sverige med etablering av batterifabriken Northvolt AB. Arbetskraftsinvandringen beräknas uppgår till 1 500 jobb under 2022 med arbetstagare från 50 länder där ibland Sydkorea.

Hjälp med någon av dessa kostnader underlättar för oss att gå vidare. Var inte blyga, ni är en välsignelse.

Tack för din gåva till S:t Marias kyrka i Den Sjungande Dalen i Skellefteå.

Donerat just nu

121 113 kr.  av 300 000 kr.  insamlat

Bankgiro

Bg 900-4680

eller

123 900 46 80

Använd gärna QR-koden ovan för lättare hantering.