Sankta Marias kyrka, Den Sjungande Dalen, Skellefteå

Under 2020 mottog katolska församlingen i Skellefteå besked från Trafikverket att deras S:ta Maria kapellkyrka skulle rivas till följd av utbyggnaden av norra Botniabanans nya sträckning mellan Skellefteå och Luleå. En så betydande satsning som Sankta Maria i Den Sjungande Dalen har behov av välgörare. Renovering och anpassning av kyrkorummet har redan påbörjats i händerna på många kunniga hantverkare och konsulter.