Heliga Guds moder,
sprid din modermantel över alla kristna
och över alla människor av god vilja
som bor i denna stora nation., Ukraina.
Led dem till din Son, Jesus,
som är för alla vägen, sanningen och livet.