Vi hälsar dig Maria. Välsignar med din milda hand ditt folk som förr, Maria. Om faror hotar än vårt land, ve ber till dig Maria.