Vi ber för Er och vädjar om nåd och befrielse för staden Kiev och dess invånare.