Vi ber om fred i ett hotande världsläge och skydd till det ukrainska folket.