Det helga bröd på altarbordet vilar som Jesus själv en gång i Betlehem. Vid kalkens blod mitt hjärtas lovsång ilar till Golgata, Guds nåds Jerusalem. I tacksamhet fader Per.