Vi behöver ditt stöd till följande

Kyrkorummet i Skellefteå har behöv av följande inventarier. Altardukar (7 000 kr) Kredensbord (12 000 kr) Ambon (15 000 kr) Fundament till Mariaskulptur (10 000 kr) Sedilia 3 st. (16 200 kr) Stolar till ministranter  4 st. (19 600 kr) Gångmatta ca 21 löpmeter (25 000 kr)   Sponsorer är välkomna att sponsra valfri inventerie […]

Anonyma donationer om 100.000 kr har inkommit

Det har till vår stora glädje inkommit två donationer á 50 000 kr, ämnade för inköp av en altarsten som nu tillverkas av Norsten AB i Burträsk. Varje donation är en del av kyrkans historia. Varje objekt har sin egen historia. Genom en donation blir du en del av stiftets framtid. Renoveringsarbeten behöver all vår […]