Katolsk Fundraising

En ny sida för donationer. Var med från starten med uppbyggnad av denna fundraisingplattform för Stockholms katolska stift. Som ett led i denna process introducerar vi nu en lätthanterlig webbplattform som erbjuder många egenskaper som underlättar för insamlingar och redovisning både för er givare och våra administratörer.

Nyheter

Information

Katolska Fundraising duva_

Varför en ny donationssida

Stiftets Fundraising är utformad för att underlätta omväxlande givande. Vi börjar med ett redan pågående projekt i Skellefteå där gåvor är en nödvändighet för ekonomisk bärighet vid uppstarten och vid de olika satsningar som kommer att variera under tiden. Rapporter lämnas om utvecklingen och hur finansiering progredierande mot målet.

Läs mer

Bli månadsgivare

Det är enkelt, flexibelt och effektivt att ge månatliga gåvor. Regelbundna gåvor underlättar effektivt planering.

Renoveringar, restaureringar och nybyggnationer är beroende av ett stadigt och pålitligt stöd från hängivna vänner som du. Dina generösa bidrag är det bästa sättet att uppnå uppsatta mål.

Läs mer

Tänd ett ljus till minne av dem som gått före oss, till nära och kära, till dig som har drabbats av pandemins härjningar. Ett ljus förlänger en bön. Det fortsätter att brinna efter att du har lämnat platsen. Du har möjlighet här att tända ett ljus och att låta det brinna som en levande, fladdrande bön eller som en välsignelse.

Vid pandemins utbrott mars 2020 hade få eller någon av oss kunnat föreställer sig konsekvenserna för samhället och våra medlemmar. Efter stöd från bl.a. regeringen och riksdagen kunde effekterna på Stockholms katolska stifts ekonomi begränsas. Pandemins slutgiltiga verkan på stiftets ekonomi kommer att framträdda först under de kommande två åren.

Stockholms katolska stift är fortfarande det stift som växer snabbast i Europa. Med gemensamma krafter får vi hoppas på att denna utveckling håller i sig! I stiftets fortsatta expansion.

Stiftets investeringar i materiella samt finansiella tillgångar kommer att fortsätta även under 2022. Investeringar kommer att ske på strategiska platser i stiftet, där behovet av en ny kyrka eller lokal är som störst.

Den nya plattform kommer att kontinuerligt kompletteras med ny information.

Stiftets Fundraising är utformad för att underlätta omväxlande givande. Vi börjar med ett urval av flera pågående projekt där gåvor är en nödvändighet för ekonomisk bärighet vid uppstarten av olika satsningar som kommer att variera under tiden. Rapporter lämnas om utvecklingen och hur finansiering progredierar mot målet.

Vi kommer att kunna visa insamlingsmål med deras angelägenhets grad.

Dina donationer, alla små och stora gåvor uppskattas. Ingen gåva är för liten.  Stora och nödvändiga förändringar kan vi åstadkommer BÄTTRE TILLSAMMANS!

Var med och hjälp till oavsett vem du är, var du befinner dig och varför du vill vara med.

Kreditkortsavgifter som på annat sätt tas ut av betalningsgateways undviks genom att givare ge lite extra.

Givare skickas anpassade PDF kvitto för varje donation och tillåts att ladda ner en PDF med sina årliga bidrag för skattesäsongen.

Generositet hos individer, som dig, är vad vi förlitar oss på när extra ekonomiskt stöd behövs till församlingar att bygga, restaurera eller renoverar kyrkor.

Din donation är din röst.  

Vi ber om Guds välsignelse över var och en av våra donatorer.

Att donera underlättas av ett enkelt digitalt redskap. Följ knapparna.

Aktuella projekt

Sankta Marias kyrka, Den Sjungande Dalen, Skellefteå

Under 2020 mottog katolska församlingen i Skellefteå besked från Trafikverket att deras S:ta Maria kapellkyrka skulle rivas till följd av utbyggnaden av norra Botniabanans nya sträckning mellan Skellefteå och Luleå. En så betydande satsning som Sankta Maria i Den Sjungande Dalen har behov av välgörare. Renovering och anpassning av kyrkorummet har redan påbörjats i händerna på många kunniga hantverkare och konsulter.

Läs mer »

Projekt

Sankta Marias kyrka, Den Sjungande Dalen, Skellefteå

Under 2020 mottog katolska församlingen i Skellefteå besked från Trafikverket att deras S:ta Maria kapellkyrka skulle rivas till följd av utbyggnaden av norra Botniabanans nya sträckning mellan Skellefteå och Luleå. En så betydande satsning som Sankta Maria i Den Sjungande Dalen har behov av välgörare. Renovering och anpassning av kyrkorummet har redan påbörjats i händerna på många kunniga hantverkare och konsulter.

Läs mer »

Varje bild berättar en historia och varje donation blir en del av en unik historia. 

Givarna har full frihet att välja projekt. Där kostnaden för ett relevant projekt anges kommer den  erforderliga summan, aktuella mottagna donationer och antalet sponsorer att synliggöras.

Sponsorer kan sponsra det projekt de själva väljer och på ett okomplicerat sätt. Samtliga  transaktioner dokumenteras i en donations sammanfattning motsvarande ett officiellt donationskvitto.  Ett tackbrev utfärdas samtidigt.

Katolska Fundraising duva_

Varför en ny donationssida

Stiftets Fundraising är utformad för att underlätta omväxlande givande. Vi börjar med ett redan pågående projekt i Skellefteå där gåvor är en nödvändighet för ekonomisk bärighet vid uppstarten och vid de olika satsningar som kommer att variera under tiden. Rapporter lämnas om utvecklingen och hur finansiering progredierande mot målet.

Läs mer »

Bli månadsgivare

Det är enkelt, flexibelt och effektivt att ge månatliga gåvor. Regelbundna gåvor underlättar effektivt planering.

Renoveringar, restaureringar och nybyggnationer är beroende av ett stadigt och pålitligt stöd från hängivna vänner som du. Dina generösa bidrag är det bästa sättet att uppnå uppsatta mål.

Läs mer »

Anonyma donationer om 100.000 kr har inkommit

Det har till vår stora glädje inkommit två donationer á 50 000 kr, ämnade för inköp av en altarsten som nu tillverkas av Norsten AB i Burträsk. Varje donation är en del av kyrkans historia. Varje objekt har sin egen historia. Genom en donation blir du en del av stiftets framtid. Renoveringsarbeten behöver all vår hjälp för att förbli en del av Norrlands kultur under många år

Läs mer »

Vi behöver ditt stöd till följande

Kyrkorummet i Skellefteå har behöv av följande inventarier. Altardukar (7 000 kr) Kredensbord (12 000 kr) Ambon (15 000 kr) Fundament till Mariaskulptur (10 000 kr) Sedilia 3 st. (16 200 kr) Stolar till ministranter  4 st. (19 600 kr) Gångmatta ca 21 löpmeter (25 000 kr)   Sponsorer är välkomna att sponsra valfri inventerie eller inventarier Läs mer och donera genom att klicka på bilden nedan.

Läs mer »